Защо?

Защо създадохме този сайт?

Ние считаме, че всеки гражданин е длъжен да направи всичко по силите си за развитието на гражданското общество в България. За да изпълни тази отговорна роля, българският гражданин трябва да положи ред усилия. В противeн случай ще стане лесна плячка на чуждата пропаганда и ще бъде повлечен от тълпата невежи граждани, безразлични към бъдещето на България. С какво трябва да е запознат българският гражданин? Ето някои от важните неща:

  1. Да разбира политическата терминология. Да знае какво са демокрация, република, капитализъм, социализъм, комунизъм, тоталитатизъм, авторитаризъм, либерализъм, човешки права и други, употребявани от медиите понятия.
  2. Да е на ясно кои са организациите, които влияят най-много на информационните потоци. Да е на ясно с целите им и с подходите за постигането им. Всяка информация трябва да бъде разбирана само в контекста на целите на истинският и източник.
  3. В никакъв случай да не се ограничава само с медиите и политиците, които му/и харесват, а да се опита да схване логиката в техните опоненти. Факт е, че няма книга, политическа структура или личност, които обладават абсолютната истина.
  4. Да умее да различи своят личен интерес от интереса на България. Да има достойнството да работи за интересът на България дори, когато противоречи на личният му интерес.

 

В основата на общественният живот са моралните ценности на човека. Ако единственната подбуда за участие в общественния живот Ви е придобиването на вещи и получаването на прстижни удоволствия, този сайт не е за вас. Ние се опитваме да развиваме онази част от човешката идентичност, която изисква полагането на усилия за издигане престижа, духовността и благоденствието на България за всичките и граждани. Разбирайки, че хората са различни, ние настояваме всеки да положи максимални усилия в рамките на възможностите си.

Откакто свят светува човекът се е стремил към по-голяма свобода. Това е естественно, но като всяко нещо, свободата си има граници. Границите на свободата са законът, моралът и човешките ценности. Когато човек е сам в пустинята или джунглата, не се чувства сободен, защото свободата е качество на общественния живот, не на индивида. За да бъде свободен, човек трябва да се съобразява с другите хора, тъй както може и се надява да разчита на тях за почти всичко в своят живот. Човек е общественно животно, ражда се, формира се и се реализира в обществото. Как може човек да е свободен и в същото време да очаква държавата да му осигури всичко? Очевидно е, че е важен балансът между личен избор и нуждите на обществото. Според нас един от големите проблеми на съвременна България е очакването, че държавата трябва да осигури всичко за гражданите, докато те не са длъжни да спазват законите и да се водят от интереса на държавата и нацията. Тази вредна илюзия се подхранва от западната пропаганда, така, че наивния наблюдател да остане с впечатлението, че на запад текат реки от мед и масло, защото техните политици „мислят“ за хората и че на запад свободата е безгранична. Приемайки, че държавата и политиците са отговорни за всичко, ние изключваме ролята на обществото и гражданите в успехът на нацията. Следствие на този погрешен път на мислене е заблудата, че правителството е всемогъщо и единственно отговорно. За това „избори до дупка“ изглежда логична тактика за постигане на успех, без да се търси отговорност за провалите и да се наричат проблемите с истинските им имена. В дъното на тази вредна заблуда е неразбирането на ролята на т.н. демокрация. Демокрацията беше превърната в нов вид религия. Всичко позитивно се сдобива с качеството „демократично“. „Демократични избори“, „демократично правителство“, „демократи“ са понятия предизвикващи възторг и в същото време са разбирани погрешно. За по-дълбок анализ ще се спрем на въпроса с демокрацията в отделна статия. Тук ще добавя, че неразбирането на демократичния процес води до „спечелването“ на избори от тези партии, които изглежда, че могат да осигурят по-висок стандарт в резултат на умението на политиците, а не на усилията на нацията. Стигна се до абсурда в България десните партии да са на мода, като се очаква от тях да усилят социалната функция на държавата. В следствое на тази заблуда партиите, които са на власт са „принудени“ от изборателите да търсят пари от където и да е за да си „изпълнят обещанията“. В следствие на това България се самообяви за продан на всеки, който пожелае нещо от нея.

Ние виждаме нашата роля в публикуването на информация, трудно достъпна или непозната за българския гражданин. Ние ще правим анализи на съвременното вътрешно положение на България във връзка с международното положение до колкото ни стигат познанията, но без да правим компромиси с истината и интересите на България.

 

Leave a Reply